Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32
Тел.: +380 (96) 116 59 80  
Тел.: +380  (66) 514 10 22  
vibertelegram

General Management Training (GMT)

gmt 4General Management Training є комплексом різноманітних освітніх технологій і форматів, мета яких сформувати в ліцеїстів основи управлінських компетентностей XXI-го століття, а саме:

  • Вміння ставити цілі та активно діяти
  • Критичне, креативне та системне мислення
  • Ефективна комунікація та командна взаємодія.

В основі розробленої в Ліцеї програми GMT лежить особливе уявлення про світ, в якому ми живемо. Згідно цього уявлення світ – це не закони природи, не природні чи штучні матеріальні об’єкти і не люди, а СВІТ – ЦЕ МИСЛЕННЯ, КОМУНІКАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ. Ми щохвилини перебуваємо в процесах мислення, комунікації та діяльності, користуємося або змушені мати справу з результатами й продуктами чийогось минулого мислення, комунікації та діяльності. Наприклад, будівля Ліцею є продукт мислення архітекторів та інженерів, діяльності будівельників і виробників будівельних матеріалів. А от сама унікальна освітня програма Ліцею є продуктом багаторічного мислення, комунікації та діяльності команди розробників, які почали працювати над нею ще з 1994 року, використовуючи «СистемоМислеДіяльністний» підхід (скорочено - СМД-підхід). І теперішнє покоління цієї команди продовжує транслювати ліцеїстам цей підхід – його принципи, правила, схеми, поняття та техніки.

Основну освітньої програми ліцею розробляли київські послідовники СМД-підходу на чолі з Олександром Прокоповичем Зінченком спільно з педагогами, ліцеїстами та випускниками КЛБ. Програма GMT розвивається під впливом технологій і глобальних освітніх змін, однак ядро її – навчання мисленню через дію – залишається незміним.

gmt 6Щоб стати успішним управлінцем або просто навіть успішно управляти власним життям у соціумі, людина має навчитися бачити світ як системи та процеси діяльності, комунікації та мислення. Це потрібно також для ефективної побудови індивідуальної траєкторії у світі освітніх технологій та інституцій, успішної кар’єри в сучасних сферах бізнесу, політики, державних чи міжнародних структурах.

Центральним елементом GMT є Проєктно-Аналітичні Сесії (дивись розділ ПАС), де для ліцеїстів створюється простір діяльності та комунікації, нестандартні та проблемні ігрові ситуації. На їх матеріалі ліцеїсти освоюють таку інтелектуальну функцію, як рефлексія – аналіз своїх і чужих дій, цілей, позицій, методів, стереотипів, наявності чи відсутності тих чи інших знань. Аналітика різних сфер діяльності та пошук проєктних рішень для вирішення проблем чи створення нових бізнесів-проєктів, їх схематизація забезпечує поступовий розвиток мислення, освоєння його процедур та семіотичних (знакових) форм та інструментів.

Проєктно-аналітична сесія - це особлива ігрова колективна форма формування такої інтелектуальної компетентності, як ефективна комунікація. Це вміння вербально й візуально формулювати свої змісти та ідеї, вміння розуміти змісти та ідеї інших учасників.

gmt 7Особлива увага приділяється візуалізації та схематизації результатів аналітики та проектних ідей. Під час сесій та підготовчих семінарів або вебінарів відпрацьовуються навички критичного мислення, забезпечується «проблематизація» - жорстка перевірка на міцність ідей, проєктів і самих людей, що їх презентують, через різнобічну критику та запитання інших учасників сесії. Також задля набуття та вдосконалення комунікаційних технік регулярно організовуються публічні диспути на різноманітні теми.

Обов’язковим підготовчим етапом до кожної ПАС є семінари та вебінари з системного аналізу тієї сфери, якій присвячено ПАС. Завдяки такій підготовці та аналітичним «домашнім» завданням, ліцеїсти опановують різноманітні методи аналітики, системний підхід, навички роботи з інформаційними джерелами, перевірки та структурування інформації, створюють власний «багаж теоретичних знань» не загалом, а під конкретну аналітичну чи проєктну задачу.

На підготовчому етапі до проєктно-аналітичної сесії розпочинається створення груп, відпрацювання роботи в команді та вміння керувати такою роботою. Під час ПАС інтенсивність командної взаємодії досягає свого максимуму та відбувається природній відбір лідерів. А групові та індивідуальні психологічні консультації допомагають виявити лідерські якості у кожному.

gmt 2Як на етапі підготовки програми та сценарію кожної проєктно-аналітичної сесії, так і для її безпосереднього проведення регулярно залучаються фахові профільні експерти, передусім з випускників КЛБ різних років. Наприклад, Анастасія ФАРТУШНА, випускниця КЛБ (2006 рік) та НаУКМА (2010), активна організаторка ПАСів і головне - успішна бізнес-леді, Founder & СЕО WorkEmirates LLC.

«Старійшиною» програми GMT є Юрій Миколайович Теппер – унікальний носій історії становлення СМД-підходу та з перших днів один з провідних розробників освітньої програми Ліцею, майстер спорту, кандидат наук, а також розробник авторської програми фізичної підготовки ліцеїстів . В свої 85 років, він енергійно продовжує займатися (тепер вже онлайн) передачею досвіду, навичок постановки цілей та самовизначення в проблемних ситуаціях, проєктування та програмування, схематизації та рефлексії, які є невід’ємною і надважливою складовою управлінської підготовки.

Усю різнобічну організаційну та проєктно-аналітичну роботу по програмі GMT вже 25 років успішно забезпечує Петро Михайлович Андруховець – заступник директора ліцею з профільної підготовки, викладач економічних дисциплін і спецкурсів.

gmt 3За програмою GMT для ліцеїстів оновлено оглядовий курс «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ», в якому представлені базові поняття, класичні та некласичні підходи до менеджменту, запропоновано ретельно відібраний перелік літератури для самостійного опрацювання, та будуть проходити окремі лекції залучених експертів та майстер-класи від досвідчених топ-менеджерів, які надалі можуть стати менторами для активних ліцеїстів.

Також кожного семестру проводяться фінансово-інвестиційні імітаційні ігри разом з провідними фінансовими установами країни.

ВГОРУ