Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32
Тел.: +380 (96) 116 59 80  
Тел.: +380  (66) 514 10 22  
vibertelegram

ЗАГАЛЬНА УПРАВЛІНСЬКА ПІДГОТОВКА

Загальна управлінська підготовка - унікальна освітня програма Київського ліцею бізнесу, що проектується і реалізується з 1994 р. на засадах миследіяльнісної методології. Загальна управлінська підготовка (ЗУП) – це сукупність освітніх та бізнес- дисциплін і технологій, що спрямовані на розвиток інтелектуальних функцій, формування управлінських компетентностей і набуття підлітками практичного бізнес-досвіду. Інтелект – бачення можливого, а управління – реалізація цього бачення.

Теоретичні основи ЗУП* сформульовані О. П. Зінченком, керівником проектно-аналітичного центру Київського ліцею бізнесу з 1994 р. по 2015 р., а практична реалізація і й розвиток ЗУП забезпечуються колективом педагогів, випускників і учнів ліцею. Головне призначення ЗУП – навчити думати і діяти! Що ми для цього робимо:

  • учасники – учні першого –другого року навчання, які складають основу проектних груп
  • ігротехніки і тьютори – учні 2-4 років навчання, які виступають лідерами й можуть організувати роботу малої групи (7±2 учасники)
  • проектувальники ПАС – учні 3-4 років навчання, які успішно пройшли у попередньому році школу тьюторства та ігротехніки. Вони є учасниками Майстерні управління, визначють тему проектно-аналітичної сесії (ПАС) і придумують механізм її реалізації та ігрові імітації.

Завдяки розробленому в Майстерні управління проекту ПАС ліцеїсти в різновікових групах досліджують певну сферу чи проблему, виробляють проектні рішення, презентують і захищають їх. Приміром, під час основної теми ПАС 2020-2021 н.р. «Київ як розумне місто (Smart City)» ліцеїсти розглядали систему управління столиці, будово міської інфраструктури тощо. 

ПАС передує підготовча робота. З ліцеїстами працюють дорослі консультанти та експерти. Здебільшого це успішні випускники чи батьки – представники певної сфери діяльності, за якою проводиться ПАС. Ліцеїсти також самостійно вивчають матеріали за темою та опановують ресурси (тексти, кейси, рейтинги тощо). «Зануренню» в тему також допомагають турніри диспутів.

У перший день ПАС відбувається аналітика обраної теми (аналіз, як є). Другий день – це проектування (як має бути влаштований об’єкт теми і як перейти від наявного до належного). Третій день – рефлексія учасників (чого хотіли досягти, чого досягли, причини розбіжностей, як діяти далі).

Після ПАС відбувається оформлення результатів та визначається, як використати отримані напрацювання в подальшій роботі.

Протягом року реалізується цикл з 6-7 ПАС, що підпорядковані загальній темі – темі року. Класичний річний цикл ПАСів - аналітика, проектування і розіграш в імітаційному режимі таких сфер діяльності як освіта, бізнес і підприємництво, фінанси, право, політика й ідеологія, відтворення.

*Про методологію, історію і результати Загальної управлінської підготовки
можна дізнатися тут - http://www.lecos-zup.edukit.kiev.ua

ВГОРУ